پایگاه مقاومت بسیج مهدیه
 
شنبه 05 خرداد 1397 -

رای به سایت :
2093
محبوب
غباروبی مسجدلرزاده به همت بسیجیان پایگاه مهدیه
غباروبی مسجدلرزاده به همت بسیجیان پایگاه مهدیه

دراستانه ماه مبارک رمضان غباروبی مسجدلرزاده ب همت بسیجیان پایگاه خواهرپایگاه مقاومت مهدیه برگزارشد.

1397/02/26 14:06
فرموده های رهبری درخصوص برجام ـ نافرجام
فرموده های رهبری درخصوص برجام ـ نافرجام

رهبرانقلاب فرمودند:من به این سه کشورهم اعتماد ندارم.

1397/02/25 15:08
اهداء جهیزیه به خانواده های نیازمند
اهداء جهیزیه به خانواده های نیازمند

به همت فرمانده و بسیج ولی نعمتان بسیج خواهران پایگاه مهدیه ناحیه مقاومت ناحیه امام خمینی(ره) یک فقره جهیزیه تهیه وبه نیازمند اهداء شد .

1397/02/23 07:44
برگزاری حلقه صالحین شهیدرمضانی درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین شهیدرمضانی درپایگاه مهدیه

برگزاری حلقه صالحین شهیدرمضانی باموضوع نهج البلاغه درروزهای چهارشنبه ارساعت 18 الی 19:30 درپایگاه مهدیه

1397/02/23 07:27
اهداء سیسمونی به خانواده های نیازمند
اهداء سیسمونی به خانواده های نیازمند

به همت فرمانده و بسیج ولی نعمتان بسیج خواهران پایگاه مهدیه ناحیه مقاومت ناحیه امام خمینی(ره) یک فقره سیسمونی تهیه وبه نیازمند اهداء شد .

1397/02/23 07:25
برگزاری حلقه صالحین نوجوان سطح 2 درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین نوجوان سطح 2 درپایگاه مهدیه

برگزاری حلقه صالحین نوجوان سطح 2حلقه شهید سیدامیرحاجی حبیب روزهای چهارشنبه ازساعت 17 الی 18 درپایگاه مهدیه

1397/02/23 07:20
برگزاری کلاس حفظ جزء30 قرآن نونهالان درپایگاه مهدیه
برگزاری کلاس حفظ جزء30 قرآن نونهالان درپایگاه مهدیه

کلاس حفظ جزء30 قرآن نونهالان برای سنین3 الی 7 سالهدرروزهای 5شنبه ازساعت 10 الی 12 باحضورمربی خانم کورکی نژاد درپایگاه مهدیه برگزارمیگردد.

1397/02/23 07:16
برگزاری حلقه صالحین جوان شهیدرجایی درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین جوان شهیدرجایی درپایگاه مهدیه

حلقه صالحین جوان شهیدرجایی باموضوع مهارتهای زندگی درروزهای 5 شنبه ساعت 10:30الی12 باسرگروهی استاد خانم هوشمنددرپایگاه مهدیه برگزارمیگردد.

1397/02/23 07:10
برگزاری حلقه صالحین شهید علی توکلی درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین شهید علی توکلی درپایگاه مهدیه

حلقه صالحین شهید علی توکلی درروزهای چهارشنبه ساعت 16 الی 18 با سرگروهی سرکارخانم محمدی درپایگاه مهدیه برگزارمیگردد.

1397/02/23 06:56
برگزاری حلقه صالحین پیشکسوت شهیدچمران درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین پیشکسوت شهیدچمران درپایگاه مهدیه

حلقه صالحین پیشکسوت شهیدچمران باموضوع قران ومفاهیم درروزهای دوشنبه ازساعت 10 الی 12 باسرگروهی سرکارخانم بابایی درپایگاه مهدیه

1397/02/19 07:45
برگزاری حلقه صالحین رساله حقوق امام سجاد(ع) درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین رساله حقوق امام سجاد(ع) درپایگاه مهدیه

برگزاری حلقه صالحین شهید ناهید فاتحی کرجو با موضوع رساله حقوق امام سجاد علیه السلام ،سرگروه سرکارخانم سری درروزهای سه شنبه ساعت 10 الی 12 درپایگاه مهدیه

1397/02/19 07:42
برگزاری حلقه صالحین شهید پلارک درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین شهید پلارک درپایگاه مهدیه

برگزاری حلقه صالحین شهید پلارک باموضوع حفظ قرآن وتربیت اسلامی درروزهای سه شنبه ساعت16:30الی 18درپایگاه مهدیه

1397/02/19 07:38
برگزاری حلقه صالحین نوجوان شهیدحججی درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین نوجوان شهیدحججی درپایگاه مهدیه

حلقه صالحین نوجوان شهیدحججی باموضوع مهدویت باسرگروهی سرکارخانم نوروزی درروزهای سه شنبه ساعت 16 الی 17 درپایگاه مهدیه برگزارمیگردد.

1397/02/19 07:31
برگزاری حلقه صالحین شهید محمد کامران درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین شهید محمد کامران درپایگاه مهدیه

برگزاری حلقه صالحین شهید محمد کامران باموضوع نهج البلاغه با سرگروهی سرکار خانم شیخ جعفردرروزهای سه شنبه ساعت 16 الی 17 درپایگاه مهدیه

1397/02/19 07:24
برگزاری کلاس آموزش روبان دوزی درپایگاه مهدیه
برگزاری کلاس آموزش روبان دوزی درپایگاه مهدیه

برگزاری کلاس آموزش روبان دوزی درروزهای یکشنبه وچهارشنبه ازساعت 10 الی 12 درپایگاه مهدیه

1397/02/17 07:23
برگزاری حلقه صالحین شهید قاسمی درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین شهید قاسمی درپایگاه مهدیه

حلقه صالحین شهیدقاسمی درروزیکشنبه ازساعت 8:30 الی 10 باموضوع امامت باسرگروهی سرکارخانم نوروزی درپایگاه مهدیه برگزارمیگردد.

1397/02/17 07:19
برگزاری کلاس حلقه صالحین شهیدفرج الهی درپایگاه مهدیه
برگزاری کلاس حلقه صالحین شهیدفرج الهی درپایگاه مهدیه

حلقه صالحین شهیدفرج الهی درروزهای شنبه ازساعت 10:30 الی 12 باموضوع قرانی ومفاتیح باسرگروهی خانم مهدیزاده درپایگاه مهدیه

1397/02/16 07:09
برگزاری کلاس حلقه صالحین شهید زرندی درپایگاه مهدیه
برگزاری کلاس حلقه صالحین شهید زرندی درپایگاه مهدیه

حلقه صالحین شهید زرندی درروزهای شنبه ساعت10 الی 12 باموضوع تجوید وروانخوانی قران با سرگروهی سرکارخانم سلطانی درپایگاه مهدیه

1397/02/16 07:03
برگزاری نهضت سوادآموزی درپایگاه مهدیه
برگزاری نهضت سوادآموزی درپایگاه مهدیه

دوره نهضت سوادآموزی درروزهای شنبه ساعت 10 باحضورسرکارخانم کریمی درپایگاه مهدیه

1397/02/16 07:01
برگزاری حلقه صالحین شهیدعبادی درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین شهیدعبادی درپایگاه مهدیه

برگزاری حلقه صالحین شهیدعبادی درروزشنبه ازساعت 9:30 الی 10:30 باسرگروهی سرکارخانم قنبری درپایگاه مهدیه

1397/02/16 06:54

1 2 3 4... 31