تاریخ : دوشنبه 30 بهمن 19:00
کد خبر : 620583
سرویس خبری : سایر محتوای عکس
 

کسب رتبه برتردرعرصه فضای مجازی پایگاه مهدیه ناحیه خمینی(ره)

کسب رتبه برتردرعرصه فضای مجازی پایگاه مهدیه ناحیه خمینی(ره)

عنوان کسب رتبه برترپایگاه بسیج خواهران مهدیه درعرصه فضای مجازی ناحیه امام خمینی(ره) دربین 117پایگاه انتخاب شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج مهدیه  حوزه 308 حضرت مطهره  ناحیه مقاومت بسیج امام خمینی ( ره) ،عنوان کسب رتبه برترپایگاه بسیج خواهران مهدیه درعرصه فضای مجازی ناحیه امام خمینی(ره) دربین 117پایگاه انتخاب شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ