پایگاه مقاومت بسیج مهدیه
 
شنبه 05 خرداد 1397 -

رای به سایت :
2093
محبوب

برگزاری حلقه صالحین شهیدرمضانی درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین شهیدرمضانی درپایگاه مهدیه
    تاریخ› یکشنبه 23 ارديبهشت 1397 - 11:57

برگزاری حلقه صالحین شهیدرمضانی باموضوع نهج البلاغه درروزهای چهارشنبه ارساعت 18 الی 19:30 درپایگاه مهدیه

برگزاری حلقه صالحین نوجوان سطح 2 درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین نوجوان سطح 2 درپایگاه مهدیه
    تاریخ› یکشنبه 23 ارديبهشت 1397 - 11:50

برگزاری حلقه صالحین نوجوان سطح 2حلقه شهید سیدامیرحاجی حبیب روزهای چهارشنبه ازساعت 17 الی 18 درپایگاه مهدیه

برگزاری کلاس حفظ جزء30 قرآن نونهالان درپایگاه مهدیه
برگزاری کلاس حفظ جزء30 قرآن نونهالان درپایگاه مهدیه
    تاریخ› یکشنبه 23 ارديبهشت 1397 - 11:46

کلاس حفظ جزء30 قرآن نونهالان برای سنین3 الی 7 سالهدرروزهای 5شنبه ازساعت 10 الی 12 باحضورمربی خانم کورکی نژاد درپایگاه مهدیه برگزارمیگردد.

برگزاری حلقه صالحین جوان شهیدرجایی درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین جوان شهیدرجایی درپایگاه مهدیه
    تاریخ› یکشنبه 23 ارديبهشت 1397 - 11:40

حلقه صالحین جوان شهیدرجایی باموضوع مهارتهای زندگی درروزهای 5 شنبه ساعت 10:30الی12 باسرگروهی استاد خانم هوشمنددرپایگاه مهدیه برگزارمیگردد.

برگزاری حلقه صالحین شهید علی توکلی درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین شهید علی توکلی درپایگاه مهدیه
    تاریخ› یکشنبه 23 ارديبهشت 1397 - 11:26

حلقه صالحین شهید علی توکلی درروزهای چهارشنبه ساعت 16 الی 18 با سرگروهی سرکارخانم محمدی درپایگاه مهدیه برگزارمیگردد.

برگزاری حلقه صالحین پیشکسوت شهیدچمران درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین پیشکسوت شهیدچمران درپایگاه مهدیه
    تاریخ› چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 - 12:15

حلقه صالحین پیشکسوت شهیدچمران باموضوع قران ومفاهیم درروزهای دوشنبه ازساعت 10 الی 12 باسرگروهی سرکارخانم بابایی درپایگاه مهدیه

برگزاری حلقه صالحین رساله حقوق امام سجاد(ع) درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین رساله حقوق امام سجاد(ع) درپایگاه مهدیه
    تاریخ› چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 - 12:12

برگزاری حلقه صالحین شهید ناهید فاتحی کرجو با موضوع رساله حقوق امام سجاد علیه السلام ،سرگروه سرکارخانم سری درروزهای سه شنبه ساعت 10 الی 12 درپایگاه مهدیه

برگزاری حلقه صالحین شهید پلارک درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین شهید پلارک درپایگاه مهدیه
    تاریخ› چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 - 12:08

برگزاری حلقه صالحین شهید پلارک باموضوع حفظ قرآن وتربیت اسلامی درروزهای سه شنبه ساعت16:30الی 18درپایگاه مهدیه

برگزاری حلقه صالحین نوجوان شهیدحججی درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین نوجوان شهیدحججی درپایگاه مهدیه
    تاریخ› چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 - 12:01

حلقه صالحین نوجوان شهیدحججی باموضوع مهدویت باسرگروهی سرکارخانم نوروزی درروزهای سه شنبه ساعت 16 الی 17 درپایگاه مهدیه برگزارمیگردد.

برگزاری حلقه صالحین شهید محمد کامران درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین شهید محمد کامران درپایگاه مهدیه
    تاریخ› چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 - 11:54

برگزاری حلقه صالحین شهید محمد کامران باموضوع نهج البلاغه با سرگروهی سرکار خانم شیخ جعفردرروزهای سه شنبه ساعت 16 الی 17 درپایگاه مهدیه

برگزاری حلقه صالحین شهید قاسمی درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین شهید قاسمی درپایگاه مهدیه
    تاریخ› دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 - 11:49

حلقه صالحین شهیدقاسمی درروزیکشنبه ازساعت 8:30 الی 10 باموضوع امامت باسرگروهی سرکارخانم نوروزی درپایگاه مهدیه برگزارمیگردد.

برگزاری حلقه صالحین شهدای لرزاده درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین شهدای لرزاده درپایگاه مهدیه
    تاریخ› دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 - 11:43

حلقه صالحین شهدای لرزاده درروزیکشنبه ازساعت 10:30 الی12 با موضوع مهدویت باسرگروهی سرکارخانم نوروزی درپایگاه مهدیه

برگزاری کلاس حلقه صالحین شهیدفرج الهی درپایگاه مهدیه
برگزاری کلاس حلقه صالحین شهیدفرج الهی درپایگاه مهدیه
    تاریخ› یکشنبه 16 ارديبهشت 1397 - 11:39

حلقه صالحین شهیدفرج الهی درروزهای شنبه ازساعت 10:30 الی 12 باموضوع قرانی ومفاتیح باسرگروهی خانم مهدیزاده درپایگاه مهدیه

برگزاری کلاس حلقه صالحین شهید زرندی درپایگاه مهدیه
برگزاری کلاس حلقه صالحین شهید زرندی درپایگاه مهدیه
    تاریخ› یکشنبه 16 ارديبهشت 1397 - 11:33

حلقه صالحین شهید زرندی درروزهای شنبه ساعت10 الی 12 باموضوع تجوید وروانخوانی قران با سرگروهی سرکارخانم سلطانی درپایگاه مهدیه

برگزاری حلقه صالحین شهیدعبادی درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین شهیدعبادی درپایگاه مهدیه
    تاریخ› یکشنبه 16 ارديبهشت 1397 - 11:24

برگزاری حلقه صالحین شهیدعبادی درروزشنبه ازساعت 9:30 الی 10:30 باسرگروهی سرکارخانم قنبری درپایگاه مهدیه

تقدیرازسرگروه های صالحین یه مناسبت روز معلم
تقدیرازسرگروه های صالحین یه مناسبت روز معلم
    تاریخ› شنبه 15 ارديبهشت 1397 - 11:02

به مناسبت 12 اردیبهشت ماه پاسداشت روز معلم از سرگروه های حلقه های صالحین بسیج خواهران مهدیه تقدیر شد.

برگزاری هیات منتظران موعود درپایگاه مهدیه
برگزاری هیات منتظران موعود درپایگاه مهدیه
    تاریخ› پنجشنبه 13 ارديبهشت 1397 - 11:34

هیات منتظران موعودباموضوع سبک زندگی مهدوی باسخنرانی سرکارخانم نوروزی درروزسه شنبه 11 اردیبهشت ماه درپایگاه مهدیه برگزارشد.

برگزاری نشست هیات منتظران موعددرپایگاه مهدیه
برگزاری نشست هیات منتظران موعددرپایگاه مهدیه
    تاریخ› چهارشنبه 05 ارديبهشت 1397 - 11:19

برگزاری نشست هیات منتظران موعدباموضوع مناجات شعبانیه درروزیکشنبه 25 فروردین باسخنرانی سرکارخانم اخوان درپایگاه مهدیه

برگزاری حلقه صالحین شهید قاسمی درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین شهید قاسمی درپایگاه مهدیه
    تاریخ› سه شنبه 04 ارديبهشت 1397 - 12:04

حلقه صالحین شهیدقاسمی درروزیکشنبه ازساعت 8:30 الی 10 باموضوع امامت باسرگروهی سرکارخانم نوروزی درپایگاه مهدیه برگزارمیگردد.

برگزاری حلقه صالحین شهدای لرزاده درپایگاه مهدیه
برگزاری حلقه صالحین شهدای لرزاده درپایگاه مهدیه
    تاریخ› سه شنبه 04 ارديبهشت 1397 - 12:01

حلقه صالحین شهدای لرزاده درروزیکشنبه ازساعت 10:30 الی12 با موضوع مهدویت باسرگروهی سرکارخانم نوروزی درپایگاه مهدیه

1 2 3 4... 25