پایگاه مقاومت بسیج هدی
 
جمعه 29 تير 1397 -

رای به سایت :
178
محبوب

جعفر مشهدی اسدالله

تاریخ شهادت:  1361-11-20
محل شهادت:  فکه