پایگاه مقاومت بسیج هدی
 
دوشنبه 02 بهمن 1396 -

رای به سایت :
157
محبوب

جعفر مشهدی اسدالله

تاریخ شهادت:  1361-11-20
محل شهادت:  فکه