پایگاه مقاومت بسیج هدی
 
چهارشنبه 25 مهر 1397 -

رای به سایت :
180
محبوب

جواد جعفری فر

تاریخ شهادت:  1361-07-14
محل شهادت:  سومار