پایگاه مقاومت بسیج هدی
 
دوشنبه 02 بهمن 1396 -

رای به سایت :
157
محبوب

حسین محمود نژاد مطلق

تاریخ شهادت:  1361-07-14
محل شهادت:  سومار