پایگاه مقاومت بسیج هدی
 
جمعه 27 مهر 1397 -

رای به سایت :
180
محبوب

حسین محمود نژاد مطلق

تاریخ شهادت:  1361-07-14
محل شهادت:  سومار