پایگاه مقاومت بسیج فاطمیون
 
چهارشنبه 01 اسفند 1397 -

رای به سایت :
704
محبوب
اخبار پایگاه
ادامه مطالب ...
پایگاه مقاومت بسیج فاطمیون
توضيحات : پایگاه فاطمیون درسال 83 تاسیس شد .نزذیک 400نفرعضو دارد.که 133نفرعضوفعال هستند.
معرفی پایگاه
  • درتاریخ ۱۳آبان ۹۷تعدادی از خواهران...

  • موکب انصار العباس در تاریخ۸آبان۹۷در...

  • حلقه تدبر در تاریخ ۱آبان۹۷در پایگاه...

  • نشست منتظران مهدی موعود عج الله در...

  • حلقه جوان در تاریخ ۲۴مهر۹۷در پایگاه...

چندرسانه ای
اخبار صالحین
حلقه قرآن در تاریخ۲۴مرداد۹۷در پایگاه فاطمیون برگزارشد
حلقه قرآن در تاریخ۲۴مرداد۹۷در پایگاه فاطمیون برگزارشد سرگروه
به مناسبت تولدحضرت معصومه وروز دختر در تاریخ۲۴تیر۹۷جمعی از دختران پایگاه فاطمیون
به مناسبت تولد حضرت معصومه وروز دختر در تاریخ ۲۴تیر۹۷جمعی از
اختتامیه جز خوانی قرآن در تاریخ۲۴خرداد۹۷در پایگاه فاطمیون برگزارشد
اختتامیه جز خوانی قرآن در تاریخ ۲۴خرداد۹۷در پایگاه فاطمیون
گذشته
درتاریخ ۱۳آبان ۹۷تعدادی از خواهران پایگاه فاطمیون برای راهپیمایی شرکت کردند درتاریخ ۱۳آبان ۹۷تعدادی از خواهران...
درتاریخ ۱۳آبان۹۷تعدادی از خواهران پایگاه...
موکب انصار العباس در تاریخ۸آبان۹۷در مسیرراهپیمایی زایرین واقع درخ شوش موکب انصار العباس در تاریخ۸آبان۹۷در...
موکب انصار العباس در تاریخ ۸آبان۹۷در مسیر...
حلقه تدبر در تاریخ ۱آبان۹۷در پایگاه فاطمیون بر گزار شد حلقه تدبر در تاریخ ۱آبان۹۷در پایگاه...
حلقه تدبر در تاریخ ۱آبان۹۷در پایگاه فاطمیون سر...
حال و آینده
فعالیت های پایگاه