تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 22:22
کد خبر : 660312
سرویس خبری : عکس خبری
 

واکنش دکتر کدخدایی به سخنان رئیس جمهور

واکنش دکتر کدخدایی به سخنان رئیس جمهور

واکنش دکتر کدخدایی به سخنان رئیس جمهور سهم دولت در تهیه لوایح قانونی، سهم مجلس در تصویب قوانین کارآمد، سهم وزارت کشور در اجرای صحیح و سهم شورای نگهبان در اجرای دقیق نظارت بر انتخابات لازم است به‌خوبی تبیین و از سوی همه پذیرفته شود.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج سمانه  حوزه 304 حضرت سکینه  ناحیه مقاومت بسیج امام خمینی ( ره) ،
واکنش دکتر کدخدایی به سخنان رئیس جمهور
  سهم دولت در تهیه لوایح قانونی، سهم مجلس در تصویب قوانین کارآمد، سهم وزارت کشور در اجرای صحیح و سهم شورای نگهبان در اجرای دقیق نظارت بر انتخابات لازم است به‌خوبی تبیین و از سوی همه پذیرفته شود.
 در سال 88 برخی قانون را نادیده گرفته و رفراندم انتخابات را برنتابیدند و شیرینی آن را به مردم تلخ کردند.
 پیشنهاد رئیس جمهور برای رفراندوم بنا بر اصل 59 غیر کارشناسی است.
 یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی، طرح سؤال از مقامات اجرایی است که باعث روشن شدن برخی ناکارآمدیها خواهد شد.
  پیاده شدگان از مدار انقلاب کسانی بودند که قانون اساسی را تفسیر به رأی کرده و برخی از اصول آن را قبول ندارند.
 آنان که به قانون اساسی اعتقاد و التزام ندارند، انقلابی نیستند و نمی‌توانند در پست‌های سیاسی قرار گیرند.
 


منبع : نشریه عبرتهای عاشورایی

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ