قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج سمانه
 
یکشنبه 28 مرداد 1397 -

رای به سایت :
702
محبوب

عباسعلی غفاری

تاریخ شهادت:  
محل شهادت:  طریق القدس(بستان )