پایگاه مقاومت بسیج سمانه
 
پنجشنبه 24 آبان 1397 -

رای به سایت :
707
محبوب

عباسعلی غفاری

تاریخ شهادت:  
محل شهادت:  طریق القدس(بستان )