پایگاه مقاومت بسیج سمانه
 
سه شنبه 01 اسفند 1396 -

رای به سایت :
618
محبوب

عباسعلی غفاری

تاریخ شهادت:  
محل شهادت:  طریق القدس(بستان )