قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج سمانه
 
جمعه 26 مرداد 1397 -

رای به سایت :
702
محبوب

شهید سید مرتضی اوینی

تاریخ شهادت:  
محل شهادت:  فکه