پایگاه مقاومت بسیج سمانه
 
دوشنبه 23 مهر 1397 -

رای به سایت :
704
محبوب

مهدی باکری

تاریخ شهادت:  
محل شهادت:  شرق دجله(مفقودالاثر)