پایگاه مقاومت بسیج شهید انتظاری
 
شنبه 28 مرداد 1396 -

رای به سایت :
178
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه شهید انتظاری

توضيحات:  پایگاه شهید انتظاری ، از پایگاههای فعال محله دروازه شمیران واقع در میدان شهدا خیابان برادران شهید کفایی امانی