پایگاه مقاومت بسیج بروجردی
 
چهارشنبه 28 آذر 1397 -

رای به سایت :
724
محبوب

محمدعلی حسینی سیانکی

تاریخ شهادت:  1367-03-23
محل شهادت:  جنگ تحمیلی