پایگاه مقاومت بسیج بروجردی
 
سه شنبه 27 آذر 1397 -

رای به سایت :
724
محبوب

حسن محمدی شهرابی

تاریخ شهادت:  1362-02-01
محل شهادت:  عملیات والفجر8 ، فکه