پایگاه مقاومت بسیج بروجردی
 
یکشنبه 28 بهمن 1397 -

رای به سایت :
725
محبوب

حسن محمدی شهرابی

تاریخ شهادت:  1362-02-01
محل شهادت:  عملیات والفجر8 ، فکه