تاریخ : یکشنبه 18 بهمن 09:58
کد خبر : 139207
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

تشکیل حلقه های صالحین

تصویری /

تشکیل حلقه های صالحین

کلاس های حلقه صالحین در قالب طرح نشاط و تعالی پایگاه ویژه رده های سنی خردسالان نوجوانان و جوانان برگزار شد .

بسمه تعالی

برگزاری کلاس های حلقه صالحین در قالب طرح نشاط و تعالی پایگاه ویژه رده های سنی خردسالان نوجوانان و جوانان

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ