تاریخ : یکشنبه 18 بهمن 09:58
کد خبر : 134340
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

برگزاری جلسات حلقه های صالحین پایگاه

برگزاری جلسات حلقه های صالحین پایگاه

برگزاری حلقه های صالحین پایگاه

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسات روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ویژه بزرگسالان در قالب حلقه های صالحین در پایگاه برگزار می گردد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ