پایگاه مقاومت بسیج شهید صفوی
 
سه شنبه 29 اسفند 1396 -

رای به سایت :
7664
محبوب
معرفی پایگاه :

توضيحات:  پایگاه شهیدصفوی درموقعیت جغرافیایی جنوب شرق تهران در منطقه 12 شهرداری ومحدوده چهارراه سیروس ,امام زاده یحیی درمسجدامام محمدباقر(ع) واقع شده است.
<div> <span style="font-size:26px;">پایگاه &nbsp;شهیدصفوی درموقعیت جغرافیایی جنوب شرق تهران در منطقه 12 شهرداری ومحدوده چهارراه سیروس ,امام زاده یحیی درمسجدامام محمدباقر(ع) واقع شده است.که از همان بدو تاسیس پایگاه در زمینه های مختلف الخصوص فرهنگی وتربیتی مشغول به فعالیت در سطح منطقه میباشد.</span></div> <div> &nbsp;</div>