پایگاه مقاومت بسیج شهید عبدالرضا
 
چهارشنبه 05 ارديبهشت 1397 -

رای به سایت :
719
محبوب

اصغر حاتمی

تاریخ شهادت:  1365-09-26
محل شهادت:   چزابه