پایگاه مقاومت بسیج شهید عبدالرضا
 
دوشنبه 02 بهمن 1396 -

رای به سایت :
652
محبوب

اصغر حاتمی

تاریخ شهادت:  1365-09-26
محل شهادت:   چزابه