پایگاه مقاومت بسیج شهید عبدالرضا
 
دوشنبه 02 بهمن 1396 -

رای به سایت :
652
محبوب

اسدالله دستخوش

تاریخ شهادت:  1365-06-01
محل شهادت:   شلمچه