پایگاه مقاومت بسیج شهید عبدالرضا
 
جمعه 27 مهر 1397 -

رای به سایت :
754
محبوب

اسدالله دستخوش

تاریخ شهادت:  1365-06-01
محل شهادت:   شلمچه