پایگاه مقاومت بسیج شهید عبدالرضا
 
جمعه 29 تير 1397 -

رای به سایت :
744
محبوب

اسدالله دستخوش

تاریخ شهادت:  1365-06-01
محل شهادت:   شلمچه