پایگاه مقاومت بسیج شهید منتظری
 
چهارشنبه 01 فروردين 1397 -

رای به سایت :
560
محبوب

شعار سال  به همراه متن سخنرانی حضرت آقا(پایگاه شهید منتظری)
اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل
شعار سال به همراه متن سخنرانی حضرت آقا(پایگاه شهید منتظری)
    تاریخ› یکشنبه 01 فروردين 1395 - 20:37

سال1395توسط حضرت آیت الله خامنه ای اقتصاد مقاومتی،اقدام وعمل نامیده شد(پایگاه شهید منتظری)

RSS