رای به سایت :
119
محبوب
حوزه 304 حضرت سکینه
ناحیه مقاومت بسیج امام خمینی ( ره)
یکشنبه 06 اسفند 1396 -
جلسه فرماندهان پایگاه های مقاومت
جلسه فرماندهان پایگاه های مقاومت

جلسه فرماندهان پایگاه های مقاومت در تاریخ 14بهمن د ر سالن اجتماعات ناحیه امام خمینی (ره) برگزار گردید.
calendar
تاریخ : 1396/11/24 - 12:08
1
محبوب  
رای به خبر :