رای به سایت :
1877
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج امام خمینی ( ره)
شنبه 03 فروردين 1398 -
موکب انصار العباس ناحیه امام خمینی(ره)
موکب انصار العباس ناحیه امام خمینی(ره)

طبق سنوات سال گذشته به همت ناحیه مقاومت بسیج امام خمینی (ره)و بسیجیان این ناحیه ، مراحل احداث موکب انصار العباس جهت خدمت گزاری به جاماندگان حسینی در نزدیکی میدان شوش آغاز شد.
calendar
تاریخ : 1397/08/07 - 18:53
1
محبوب  
رای به خبر :