رای به سایت :
1859
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج امام خمینی ( ره)
دوشنبه 29 مرداد 1397 -
گردهمایی فعالین فضای مجازی ناحیه امام خمینی(ره)
گردهمایی فعالین فضای مجازی ناحیه امام خمینی(ره)

همایش فعالین فضای مجازی وگردان های سایبری خواهروبرادر ناحیه باحضور مسئولین ستادقرارگاه فضای مجازی سپاه تهران،جانشین ناحیه،مسئول روابط عمومی ناحیه،مسئول صالحین ناحیه،معاون فضای مجازی ناحیه وسخنران جلسه آقای امیدواربرگزار شد.
calendar
تاریخ : 1397/05/04 - 12:10
3
محبوب  
رای به خبر :