رای به سایت :
1849
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج امام خمینی ( ره)
یکشنبه 31 تير 1397 -
برگزاری حلقه صالحین شهید پلارک درپایگاه مهدیه

حلقه صالحین شهید پلارک باموضوع حفظ قرآن وتربیت اسلامی درروزهای سه شنبه ساعت16:30الی 18درپایگاه مهدیه برگزارمیگردد.
calendar
تاریخ : 1397/04/20 - 10:58
0
محبوب  
رای به خبر :