رای به سایت :
1876
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج امام خمینی ( ره)
چهارشنبه 01 اسفند 1397 -
برگزاری جلسه مسئولین تایید صلاحیت درناحیه امام خمینی(ره)

به همت مسئول تاییدصلاحیت ناحیه امام خمینی(ره) جلسه ی با حضور فرماندهان ومسئولین تایید صلاحیت پایگاه های مقاومت خواهر وبرادردرناحیه امام خمینی(ره) برگزارشد.
calendar
تاریخ : 1397/04/17 - 18:28
0
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج مهدیه  حوزه 308 حضرت مطهره  ناحیه مقاومت بسیج امام خمینی ( ره) ،به همت مسئول تاییدصلاحیت ناحیه امام خمینی(ره) جلسه ی با حضور فرماندهان ومسئولین تایید صلاحیت پایگاه های مقاومت خواهر وبرادردرناحیه امام خمینی(ره) برگزارشد.


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 9205


tags
   خبر قسم        خبر قسم        سایر محتوا قسم        پایگاه مقاومت بسیج مهدیه        منطقه 12        محله کوثر        مسئولین تایید صلاحیت        جبهه خواهران                                    

مطالب مرتبط