رای به سایت :
1872
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج امام خمینی ( ره)
جمعه 25 آبان 1397 -
برگزاری حلقه صالحین شهید قاسمی درپایگاه مهدیه

حلقه صالحین شهیدقاسمی درروزیکشنبه ازساعت 8:30 الی 10 باموضوع امامت باسرگروهی سرکارخانم نوروزی درپایگاه مهدیه برگزارمیگردد.
calendar
تاریخ : 1397/04/17 - 18:15
0
محبوب  
رای به خبر :