رای به سایت :
1864
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج امام خمینی ( ره)
جمعه 30 شهريور 1397 -
برگزاری حلقه صالحین شهدای لرزاده درپایگاه مهدیه

حلقه صالحین شهدای لرزاده درروزیکشنبه ازساعت 10:30 الی12 با موضوع مهدویت باسرگروهی سرکارخانم نوروزی درپایگاه مهدیه برگزارمیگردد.
calendar
تاریخ : 1397/04/17 - 18:07
0
محبوب  
رای به خبر :